Набуття статусу закордонного українця

poluchenie-statusa

Порядок оформлення та видачі посвідчення закордонного українця

 1. Посвідчення закордонного українця (далі — посвідчення) — документ, який видається іноземцю чи особі без громадянства у разі ухвалення Національною комісією з питань закордонних українців (далі — Національна комісія) рішення щодо надання їм статусу закордонного українця.
 2. Бланки посвідчення виготовляються на замовлення МЗС України з використанням спеціального захисту та належать до категорії документів суворого обліку.

  Порядок наповнення посвідчення визначається Національною комісією.

  Посвідчення видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією в установленому порядку за умов, згідно з якими особі було надано статус закордонного українця.

 3. Особа, яка виявила бажання набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву в МЗС України, за кордоном — дипломатичній установі України за формою згідно з додатком.

  До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:

  – паспортний документ чи документ, що його замінює;

  – копії документів, що засвідчують українське етнічне походження або походження з України (свідоцтво чи інші документи про народження особи або її родичів, документи, що підтверджують факт проживання особи на території України та у разі потреби інші документи);

  – у разі відсутності зазначених документів письмові свідоцтва громадян України чи закордонних українців (не менше ніж три особи), які підтверджують українське етнічне походження чи походження з України заявника;

  – дві кольорові фотокартки розміром 30х40 міліметрів;

  – квитанція про оплату заявником послуг, пов’язаних з оформленням та видачею посвідчення.

  До документів може додаватись характеристика-клопотання громадської організації закордонних українців, членом якої є заявник.

 4. Заява про надання статусу закордонного українця та інші документи, подані дипломатичній установі України за кордоном, не пізніш як за два місяці з дня їх отримання надсилаються дипломатичною поштою до Національної комісії.

  Національна комісія розглядає заяву протягом 90 днів з дати її отримання та приймає відповідне рішення.

  У разі ухвалення рішення про надання заявнику статусу закордонного українця Національна комісія оформлює посвідчення за встановленим зразком, яке разом із копією рішення вручається закордонному українцю представником Національної комісії або надсилається до дипломатичної установи України у країні його проживання.

  Забороняється вносити до посвідчення відомості, які не передбачені Законом України «Про правовий статус закордонних українців» та цим Порядком.

  У разі відмови у наданні статусу закордонного українця заявнику видається чи надсилається дипломатичній установі України за кордоном копія відповідного рішення Національної комісії.

 5. За оформлення посвідчення стягується плата у валюті країни перебування заявника у розмірі, еквівалентному 10 доларів США. Зазначені кошти спрямовуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України та зараховуються до спеціального фонду державного бюджету. Посвідчення видається Національною комісією чи дипломатичною установою України в країні проживання закордонного українця.

  Посольство оформляє всі необхідні документи для набуття статусу закордонного українця.

  У той же час слід врахувати, що оплата у розмірі 10 дол. США здійснюється за бажанням заявника за зазначеними реквізитами як на території Узбекистану (у доларовому еквіваленті), так і на території України (у національній валюті за курсом НБУ). Для оформлення документів Посольству необхідно надати оригінал квитанції про сплату.

 6. У разі припинення дії статусу закордонного українця, посвідчення анулюється.
 7. У разі зміни прізвища, імені чи імен, громадянства, місця постійного проживання закордонному українцю видається нове посвідчення.

  Для отримання нового посвідчення особа подає:

  заяву довільної форми;

  дві фотокартки розміром 30х40 міліметрів;

  копію рішення Національної комісії щодо надання статусу закордонного українця;

  посвідчення, яке підлягає обміну;

  копії документів, які є підставою для надання нового посвідчення.

  Про видачу нового посвідчення Національна комісія ухвалює відповідне рішення.

 8. У разі втрати посвідчення особа, якій надано статус закордонного українця, зобов’язана протягом місяця повідомити про це Національну комісію або дипломатичну установу України в країні її проживання.

  Дублікат посвідчення видається на підставі рішення Національної комісії.

  Для оформлення дубліката посвідчення особа подає документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку.

  За оформлення дубліката посвідчення стягується плата згідно з пунктом 5 цього Порядку.

Перелік документів для оформлення статусу закордонного українця

Відповідно до Закону України від 04.03.2004р. №1582-IV «Про правовий статус закордонного українця», етнічні українці та особи, які народилися чи проживали в Україні, які на даний час є громадянами інших держав чи особами без громадянства, мають право набути правового статусу закордонного українця та відповідне посвідчення.

Для отримання статусу закордонного українця треба надіслати поштою або подати до столу закордонної дипломатичної установи України в країні постійного проживання або безпосередньо до Міністерства закордонних справ України (майдан Михайлівська 1, 01018, Київ) такі документи:

 1. Заява про бажання отримати статус закордонного українця, в якому, крім інформації, що запитується, бажано вказати адресу та телефон.
 2. Копію (закордонного) паспорта громадянина відповідної країни чи посвідчення особи без громадянства.

  УВАГА! Написання прізвища та імені в посвідченні відповідатиме їхньому написанню у зазначеному документі відповідно до правил міжнародної транслітерації.

 3. Копію свідоцтва про народження чи іншого документа, який доводив би Ваше етнічне українське походження чи територіальне походження з України (атестат про закінчення школи в Україні, трудова книжка, свідоцтво місцевого українського об’єднання, церкви тощо).
 4. Дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
 5. Оригінал квитанції про сплату коштів в обсязі, еквівалентному 10 доларів США.

За оформлення посвідчення стягується плата у валюті країни перебування заявника у розмірі, еквівалентному 10 доларів США.

Про Національну комісію з питань закордонних українців

Національну комісію з питань закордонних українців при Кабінеті Міністрів України (далі Комісія) засновано згідно зі статтею 2 Закону України «Про правовий статус закордонних українців» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. №1024.

Склад Комісії формується за посадовим принципом, який очолює Перший заступник Міністра закордонних справ України. До складу Комісії, крім представників МЗС України, входять представники Адміністрації Президента України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Української всесвітньої координаційної ради, Товариства « Україна-світ», а також народні депутати України (за згодою).

Засідання Комісії проводяться, як правило, один раз на квартал у приміщенні МЗС України.

Клопотання про набуття статусу закордонного українця надходять на розгляд Національної Комісії через посольства та консульські установи України за кордоном або безпосередньо до МЗС та його представництва в Україні.

Порядок денний засідання Комісії передбачає розгляд звернень закордонних українців щодо набуття статусу закордонного українця та прийняття відповідних рішень.

За результатами прийнятого Комісією рішення, закордонним українцям видається посвідчення встановленого зразка, за оформлення якого встановлено плату у розмірі, еквівалентному 10 доларам США (порядок стягнення та розмір плати затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. №1531).

Особливості

Якщо людина є іноземцем, не має жодного громадянства, але має українське коріння, тобто можливість оформити посвідчення закордонного українця. Ця послуга підходить для тих, хто має етнічне українське походження, хто вважає цю країну своєю батьківщиною. Щоб оформити все швидко та надійно, важливо заручитися підтримкою кваліфікованого юриста. Це дозволяє розраховувати на оперативність, професійні консультації та інші плюси.

Оформлення

Найкраще довірити процедуру фахівцям у сфері міграційного права. Серед комплексу послуг, на який можна розраховувати при зверненні до надійного міграційного адвоката, слід зазначити:

 • Надання консультації з питань, що цікавлять.
 • Допомога у складанні заяви, підготовці всієї необхідної документації.
 • Комплексний підхід, що дозволяє отримати необхідний статус в обумовлений термін.

Україна останнім часом особливо активно намагається залучати людей, які мають наше коріння. Серед представників української діаспори в багатьох країнах ця послуга стає дедалі популярнішою. Якщо людина не живе в Україні, але відчуває із нею духовний зв’язок, можна оформити відповідний статус.
Закордонні українці є категорією людей, які проживають в інших країнах, які мають тамтешнє громадянство, але також мають етнічне українське походження. У разі ідентифікації особи як українця можна оформити спеціальний статус.

Як оформити статус закордонного українця в Одесі?

Нескладно заручитись підтримкою міграційного юриста, який має досвід, знання та всі ресурси для надання послуги з гарантією якості, відповідності всім стандартам. Для оформлення потрібно ідентифікувати себе як українця, мати етнічне походження, зробити письмове звернення. За підтримки спеціаліста не повинно виникати жодних труднощів, тому що забезпечується повний супровід, своєчасне отримання грамотних консультацій за ключовими моментами. Звертайтеся з усіх міграційних питань до кращого юриста в Одесі.

Наші переваги
Професіоналізм

Понад 10 років систематичної, ефективної та результативної роботи із захисту прав.

Індивідуальний підхід

Вся робота побудована на максимально ефективному вирішенні проблем клієнтів.

Оперативність

Ми цінуємо Ваш час, тому будь-яке доручення буде виконано максимально швидко.

Відкриті відносини

Ми завжди відкриті з нашими клієнтами.

Надаємо юридичні послуги

Збір документів під запит
Консультації з міжнародного та міграційного права
Оформлення заяв та документів, нотаріальне засвідчення
Супровід справ як в Україні, так і в інших країнах
Консультація митного юриста
Консультація міжнародного юриста
Консультація міграційного юриста